Hong Kong cities list with latitude and longitude in CSV format

Hong_Kong
Hong Kong
CSV, SQL, XML, JSON

Last update : 26 May 2024.

Country
Hong Kong
Capitale
Hong Kong
Number of cities
1028
Download

This is the best list of 1028 cities in the Hong Kong available in 4 formats ( CSV, Json, SQL, XML ). We have cleaned up the Geoname database to leave only the towns, capitals and villages. All are all associated with regions and sub-regions (where available).

Each file contains the following data: Geoname_ID, City, Alternate_Name, Country_Code, Region, Sub_region, Latitude, Longitude, Elevation, Population, Timezone, Fcode_Name. See the FAQ below for a detailed explanation.

Here is an example of the data from the Hong Kong file that you are going to retrieve. The data is displayed here in the form of a table:


Geoname_IDCityAlternate_NameCountry_CodeRegionSub_regionLatitudeLongitudeElevationPopulationTimezoneFcode_Name
1819791Hang HauHang Hau,Hang Hau Town,Kengkou,keng kou,坑口HKSai Kung22.31811114.269940Asia/Hong_Kongpopulated place
1819129Pak WaiBeiwei,Pak Wai,Pak Waii,bei wei,北围,北圍HKSai Kung22.36018114.255720Asia/Hong_Kongpopulated place
1818385Wah FuHuafu Cun,Wah Fu,Wah Fu Estate,hua fu cun,华富邨,華富邨HKSouthern22.25474114.136220Asia/Hong_Kongpopulated place
1818570Tin Ha WanTianxiawan,Tin Ha,Tin Ha Wan,tian xia wan,田下湾,田下灣HKSai Kung22.28333114.283330Asia/Hong_Kongpopulated place
1818363Wang TongHengtang,Wang Tong,heng tang,橫塘HKIslands22.24602113.997740Asia/Hong_Kongpopulated place
1818662Tai Po TinDaputian,Tai Po Tin,da bu tian,大埔田HKNorth22.52707114.151610Asia/Hong_Kongpopulated place
1819264Ngau Kwo TinNgau Kwo Tin,Niuguotian,niu guo tian,牛过田,牛過田HKIslands22.24004113.878050Asia/Hong_Kongpopulated place
1818979San Uk TsuenSan Uk Tsuen,Xinwucun,xin wu cun,新屋村HKYuen Long22.44563113.991660Asia/Hong_Kongpopulated place
1819167Pak MongBaimang,Pak Mong,bai mang,白芒HKIslands22.29477113.971710Asia/Hong_Kongpopulated place
1818536Tong Kai TsengTangji Jing,Tong Kai Tseng,tang ji jing,劏雞井,劏鸡井HKTai Po22.44976114.215050Asia/Hong_Kongpopulated place
1819952Cheung Sha WanChangsha Wan,Cheung Sha Wan,zhang sha wan,長沙灣,长沙湾HKSham Shui Po22.23296114.00450Asia/Hong_Kongpopulated place
1818753Sun Fung WaiShunfengwei,Sun Fung Wai,shun feng wei,順風圍,顺风围HKIslands22.28964113.921860Asia/Hong_Kongpopulated place
1819317Nam Chung Lo UkNam Chung Lo Uk,Nanchongluo Wu,nan yong luo wu,南涌罗屋,南涌羅屋HKNorth22.51844114.206740Asia/Hong_Kongpopulated place
1818263Yau Yue WanChung Ji,Yaoyuwan,Yau Ue Wan,Yau Yue WanHKSai Kung22.33333114.250Asia/Hong_Kongpopulated place
1819726Hong Lok Yuenkang le yuan,康樂園HKTai Po22.46315114.15520Asia/Hong_Kongpopulated place
1818878Shek Pik AuShek Pik Au,Shibi’ao,Shibi’ao,shi bi ao,石壁凹HKIslands22.26648113.929420Asia/Hong_Kongpopulated place
1819643Kei Pik ShanKei Pik Shan,Qibishan,qi bi shan,企壁山HKSai Kung22.37039114.252330Asia/Hong_Kongpopulated place
1818272Yau Kom Tau VillageYau Kom Tau Village,Yougantou Cun,you gan tou cun,油柑头村,油柑頭村HK22.36018114.09110Asia/Hong_Kongpopulated place
1819690Kam Hing WaiJinqingwei,Kam Hing Wai,jin qing wei,錦慶圍,锦庆围HKYuen Long22.4428114.062380Asia/Hong_Kongpopulated place
1819446Luk WuLu Hu,Luk Wu,lu hu,鹿湖HKIslands22.25139113.887510Asia/Hong_Kongpopulated place
1819431Lung TsaiLongzai,Lung Tsai,long zi,龍仔,龙仔HKTuen Mun22.38625113.921820Asia/Hong_Kongpopulated place
1819352Sha Kiu TsuenMong Tseng Tsuen,Sha Kiu Tsuen,Shaqiao Cun,sha qiao cun,沙桥村,沙橋村HKYuen Long22.48747113.998910Asia/Hong_Kongpopulated place
1818601Tan Chuk Hang Lo WaiDanzhukeng Laowei,Tan Chuk Hang Lo Wai,dan zhu keng lao wei,丹竹坑老围,丹竹坑老圍HKNorth22.51289114.175910Asia/Hong_Kongpopulated place
1818242Yi O Kau TsuenEr’ao Jiucun,Er’ao Jiucun,Yi O Kau Tsuen,er ao jiu cun,二澳旧村,二澳舊村HKIslands22.22512113.849720Asia/Hong_Kongpopulated place
1819385Mau PingMaoping,Mau Ping,mao ping,茅坪HKSai Kung22.38389114.243640Asia/Hong_Kongpopulated place
1818737Tai Ching CheungHKKwai Tsing22.35114.133330Asia/Hong_Kongpopulated place
1818220Yuen TunYuandun,Yuen Tun,yuan dun,圆墩,圓墩HKTsuen Wan22.36667114.050Asia/Hong_Kongpopulated place
1818711Tai Lam LiuDalanliao,Tai Lam Liu,da lan liao,大蓝寮,大藍寮HKSha Tin22.38352114.215530Asia/Hong_Kongpopulated place
1818606Tam Kon ShanTam Kon ShanHKTsuen Wan22.36667114.10Asia/Hong_Kongpopulated place
9172573Deep Water BayHKSouthern22.25018114.183440Asia/Hong_Kongpopulated place
1819779Ha Tei HaHa Tei Ha,Hadixia,xia de xia,虾地下,蝦地下HKTai Po22.46605114.2040Asia/Hong_Kongpopulated place
1819827Fu Tei San TsuenFu Tei,Fu Tei San Tsuen,Hudi Xincun,hu de xin cun,虎地新村HKYuen Long22.40828113.980470Asia/Hong_Kongpopulated place
1818872Shek Tau WaiShek Tau Wai,Shitouwei,shi tou wei,石头围,石頭圍HKYuen Long22.43199114.096380Asia/Hong_Kongpopulated place
1818489Tsing Lung TsuenQinglong Cun,Tsing Lung Tsuen,qing long cun,青龍村,青龙村HKYuen Long22.49663114.072720Asia/Hong_Kongpopulated place
1818367Wang Shan KeukHengshanjue,Wa Shan Keuk,Wang Shan Keuk,heng shan jiao,横山脚,橫山腳HKTai Po22.49539114.224510Asia/Hong_Kongpopulated place
1818744Ta Ho TunDahaodun,Ta Ho Tun,da hao dun,打蠔墩HKSai Kung22.37038114.262430Asia/Hong_Kongpopulated place
1819613Kop TongGetang,Kop Tong,ha tang,蛤塘HKNorth22.51689114.259390Asia/Hong_Kongpopulated place
1818470Tsiu WoJiaowo,Tsiu Wo,jiao wo,蕉窝,蕉窩HKSai Kung22.29314114.291210Asia/Hong_Kongpopulated place
1818373Wang CheHengshe,Wang Che,heng she,橫輋HKSai Kung22.35954114.240270Asia/Hong_Kongpopulated place
1818985San UkSan Uk,Xinwu,xin wu,新屋HKSai Kung22.38963114.264440Asia/Hong_Kongpopulated place
1819022Sam Fai TinSam Fai Tin,Sankuaitian,san kuai tian,三块田,三塊田HKSai Kung22.36769114.251290Asia/Hong_Kongpopulated place
1818360Wan Tau Tongyun tou tang,運頭塘HKTai Po22.44217114.167240Asia/Hong_Kongpopulated place
1819781Ha Shan Kai WatHa Shan Kai Wat,Shan Kai Wat,Xiashanjiyi,shang shan ji yi,xia shan ji yi,上山雞乙,下山鸡乙HKNorth22.52355114.154870Asia/Hong_Kongpopulated place
1818670Tai Po KauDabujiao,Dapujiao,Tai Po Kau,Tai Po Kau Residential Area,da bu jiao,大埔滘HKTai Po22.42428114.185710Asia/Hong_Kongpopulated place
1819262Ngau Kwu LongNgau Kwu Long,Ngo Ki,Niugulang,niu gu lang,牛牯塱HKIslands22.29091113.975780Asia/Hong_Kongpopulated place
1819202On Lung TsuenAnlong Cun,On Lung Tsuen,an long cun,安龍村,安龙村HKYuen Long22.50086114.075670Asia/Hong_Kongpopulated place
1819518Leng Pei TsuenLeng Pei Tsuen,Lingpi Cun,ling pi cun,岭皮村,嶺皮村HKNorth22.51517114.178540Asia/Hong_Kongpopulated place
1818550Tiu Keng LengRennie’s Mill,Rennie’s Mill Camp,Rennie’s Mill Village,Rennie’s Mill,Rennie’s Mill Camp,Rennie’s Mill Village,Tiaojingling,Tiu Keng Leng,Tiu Keng Wan,diao jing ling,調景嶺,调景岭HKSai Kung22.29853114.251150Asia/Hong_Kongpopulated place
11352068Sha TauHK22.54129114.435840Asia/Hong_Kongpopulated place
1819657Kau Tam TsoJiudanzu,Kau Tam Tso,jiu dan zu,九担租HKNorth22.5036114.247650Asia/Hong_Kongpopulated place
1819019Sam Mun TsaiSam Mun Tsai,Sanmenzai,san men zi,三門仔,三门仔HKTai Po22.45713114.252680Asia/Hong_Kongpopulated place
1819005San Lung TsuenSan Lung Tsuen,Xinlong Cun,xin long cun,新龍村,新龙村HKYuen Long22.49842114.072880Asia/Hong_Kongpopulated place
1819745Ho ChungHaochong,Ho Chung,hao yong,蠔涌HKSai Kung22.35689114.246380Asia/Hong_Kongpopulated place
1819851Fui Sha WaiFui Sha Wai,Huishawei,hui sha wei,灰沙围,灰沙圍HKYuen Long22.43778114.006610Asia/Hong_Kongpopulated place
1818616Tai WoTai Wo Market,tai he,太和HKKwai Tsing22.45151114.161150Asia/Hong_Kongpopulated place
1818965Sha Kong WaiSha Kong Wai,Shajiang Wei,sha jiang wei,沙江围,沙江圍HKYuen Long22.46224113.991020Asia/Hong_Kongpopulated place
1819896Dills CornerHKNorth22.5114.10Asia/Hong_Kongpopulated place
1819716Hung LengHung Leng,Kongling,kong ling,孔岭,孔嶺HKNorth22.5156114.167980Asia/Hong_Kongpopulated place
1819688Kam ShanJin Shan,Jinshan,Kam Shan,jin shan,錦山,锦山HKTai Po22.45114.150Asia/Hong_Kongpopulated place
1819010San Hing TsuenSan Hing Tsuen,Xinqingcun,xin qing cun,新庆村,新慶村HKYuen Long22.41811113.979370Asia/Hong_Kongpopulated place
1818993San Tin San WaiHKYuen Long22.48333114.050Asia/Hong_Kongpopulated place
1819787Hang PuiHang Pui,Kengbei,keng bei,坑背HKIslands22.23333113.883330Asia/Hong_Kongpopulated place
1818784Siu KauSiu Kau,Xiaojiao,xiao jiao,小滘HKTai Po22.48945114.288740Asia/Hong_Kongpopulated place
1819309Nam Hang TsuenNam Hang,Nam Hang Tsuen,Nankeng,Nankengcun,nan keng cun,南坑村HKYuen Long22.42391114.034780Asia/Hong_Kongpopulated place
1819045Sai OSai O,Xi’ao,Xi’ao,xi ao,西澳HKTai Po22.42997114.254720Asia/Hong_Kongpopulated place
1819383Mau Ping San UkMaoping Xinwu,Mau Ping San Uk,mao ping xin wu,茅坪新屋HKSha Tin22.38331114.240940Asia/Hong_Kongpopulated place
1818508Tseung Kong WaiTseung Kong Wai,Xiangjiangwei,xiang jiang wei,祥降围,祥降圍HKYuen Long22.4511113.986680Asia/Hong_Kongpopulated place
1819404Man Uk PinMan Uk Pin,Wanwubian,wan wu bian,万屋边,萬屋邊HKNorth22.52696114.184940Asia/Hong_Kongpopulated place
1819600Kuk PoGupu,Kuk Po,gu bu,谷埔HKNorth22.52736114.237160Asia/Hong_Kongpopulated place
1818464Tso Tui HaCaoduixia,Tso Tui Ha,cao dui xia,草堆下HKSha Tin22.36501114.213050Asia/Hong_Kongpopulated place
1818659Tai Shang WaiDasheng Wei,Tai Shang Wai,da sheng wei,大生围,大生圍HKYuen Long22.48333114.033330Asia/Hong_Kongpopulated place
1818703Tai LongDalang,Tai Long,da lang,大浪HKSai Kung22.41692114.371740Asia/Hong_Kongpopulated place
1819639Keng Pang HaJingpengxia,Keng Pang Ha,jing peng xia,径棚下,徑棚下HKSai Kung22.39101114.2610Asia/Hong_Kongpopulated place
1818742Tai Au MunDa’aomen,Da’aomen,Tai Au Mun,da ao men,大坳門,大坳门HKSai Kung22.29459114.291750Asia/Hong_Kongpopulated place
1819479Long MeiLangwei,Long Mei,lang wei,朗尾HKSai Kung22.39049114.266320Asia/Hong_Kongpopulated place
1818893Shek Lau TungShek Lau Tung,Shiliudong,shi liu dong,石榴洞HKTsuen Wan22.41667114.166670Asia/Hong_Kongpopulated place
1818996San TinSan Tin,Xintian,xin tian,新田HKYuen Long22.50166114.069320Asia/Hong_Kongpopulated place
1818828Sheung YeungShangyang,Sheung Yeung,shang yang,上洋HKSai Kung22.30989114.286790Asia/Hong_Kongpopulated place
1818351Wing Ning WaiWing Ning,Wing Ning Wai,Yongningwei,yong ning wei,永宁围,永寧圍HKNorth22.50193114.149120Asia/Hong_Kongpopulated place
1818249Yim Tso HaGuzaoxia,Yim Tso Ha,gu zao xia,盬灶下HKNorth22.53156114.20620Asia/Hong_Kongpopulated place
1818414Tung Tau TsuenHKYuen Long22.45114.016670Asia/Hong_Kongpopulated place
1819957Cheung Pei ShanHKTsuen Wan22.38333114.133330Asia/Hong_Kongpopulated place
1818450Tsz Tong TsuenCitang Cun,Citangcun,Tsz Tong Tsuen,ci tang cun,祠塘村HKYuen Long22.43906114.067390Asia/Hong_Kongpopulated place
1819485Lok Ma ChauLak Ma ChauHKYuen Long22.50946114.079160Asia/Hong_Kongpopulated place
1818400Uk CheungUk Cheung,Wuchang,wu chang,屋场,屋場HKSai Kung22.38074114.25140Asia/Hong_Kongpopulated place
1819014Sam TsuenHKTsuen Wan22.36667114.116670Asia/Hong_Kongpopulated place
1819314Nam Fung ChauHK22.35114.350Asia/Hong_Kongpopulated place
1819816Ha Chung MeiHKKwai Tsing22.35114.10Asia/Hong_Kongpopulated place
1818243Yi O HauEr’ao Kou,Er’ao Kou,Yi O Hau,er ao kou,二澳口HKIslands22.23262113.847280Asia/Hong_Kongpopulated place
1818524To Yuen TungTaoyuan Dong,To Yuen Tung,tao yuan dong,桃源洞HKTai Po22.44084114.164440Asia/Hong_Kongpopulated place
1818770So Kwun Wat TsuenSaoguanhucun,So Kwun Wat San Tsuen,So Kwun Wat Tsuen,sao guan hu cun,扫管笏村,掃管笏村HKTuen Mun22.3849114.004480Asia/Hong_Kongpopulated place
1818883Shek O VillageShek O Village,Shek-O,Shi’ao Cun,Shi’ao Cun,shi ao cun,Шек-О,石澳村HKSouthern22.23344114.25121200Asia/Hong_Kongpopulated place
1818258Yeung Uk TsuenYangwucun,Yeung Uk Tsuen,yang wu cun,杨屋村,楊屋村HKYuen Long22.45203114.025670Asia/Hong_Kongpopulated place
1818581Tei Tong TsaiDitangzai,Tei Tong Tsai,de tang zi,地塘仔HKIslands22.25671113.925730Asia/Hong_Kongpopulated place
1818865Shek Wu TongShek Wu Tong,Shihutang,shi hu tang,石湖塘HKYuen Long22.42658114.070550Asia/Hong_Kongpopulated place
1819921Chung HauChung Hau,Yong Kou,yong kou,涌口HKIslands22.23864113.995740Asia/Hong_Kongpopulated place
1818980San Uk TsuenSan Uk Tsuen,Xinwucun,xin wu cun,新屋村HKTsuen Wan22.36667114.10Asia/Hong_Kongpopulated place
1818592Ta Pang PoDapengbu,Ta Pang Po,da peng bu,打棚埔HKTsuen Wan22.32698114.012810Asia/Hong_Kongpopulated place
1819128Pak WanBeiwan,Pak Wan,bei wan,北湾,北灣HK22.36163114.101940Asia/Hong_Kongpopulated place
1819817Ha Chuk YuenHKYuen Long22.48333114.050Asia/Hong_Kongpopulated place

FaQ about Hong Kong


Once you have placed your order, you can download the product straight away! You'll also immediately receive an order confirmation email in which you can download your product. Remember to check your spam.
Don't panic, just log back in to the site and click on "your account" in the menu. You'll be able to find all your orders and re-download them whenever you like.
Yes, of course, click here to retrieve an archive containing an extract of the 4 CSV, XML, JSON and SQL files for a country.
Absolutely! You can pay with paypal or stripe in total security.
 • Geoname_ID: This is a unique identifier for each place or geographical name in the Geoname database.
 • City: The name of the place, which can be a town, village or any other form of human settlement.
 • Alternate_Name: Other names or appellations that the place may have. These alternative names may be in different languages, dialects or even local names.
 • Country_Code: This is the ISO 3166-1 alpha-2 code for the country in which the place is located. For example, "US" for the United States, "FR" for France.
 • Region: This represents the first-order administrative division in which the location is situated. For example, this could be a state, province or territory.
 • Sub_region: This is a second-order administrative division, such as a county or district, within the region.
 • Latitude: The geographical latitude of the location, usually in decimal degrees.
 • Longitude: The geographical longitude of the location, also usually in decimal degrees.
 • Elevation: The elevation or altitude of the location in relation to sea level, usually measured in metres.
 • Population: The estimated number of inhabitants or population of the location.
 • Timezone: The time zone in which the location is located, in accordance with global time zone standards.
 • Fcode_Name: This is a code that categorises the type of location. For example, "PPL" could mean a populated place, while "PPLC" could be the capital of a political entity.
You will retrieve a .rar archive containing the country files in csv, sql, xml and json formats.
Yes, you'll be able to download the content you've purchased whenever you want, with no time limit.
Make sure your Internet connection is stable, as some files can be quite large and take a long time to download.
Unfortunately we don't offer files in excel format, but it's really very easy to convert a csv file into excel. There are a plethora of free online sites that allow you to do this, here are a few: click here to convert csv to excel

List of countries :

h2020-flow.eu

With the aim of delivering reliable information, based on quality sources such as Geoname, we, a team of passionate geographers, have created this site. To enable you to obtain databases at very competitive prices.